Oudverlaat.nl Welkom op de site met informatie over Regio Oud-Verlaat

STICHTING ROTTE-VERBAND

De stichting zet zich in voor het behoud, en zo mogelijk versterken van, hieronder genoemde waarden en belangen – in onderlinge samenhang gezien – in, en in de directe omgeving van, het Recreatiegebied Rottemeren:

  • het landschappelijk karakter;
  • de natuurwaarden;
  • de cultuurwaarden;
  • de kwaliteit van het milieu;
  • mogelijkheden voor met name groene vormen van recreatie in een natuurlijke en landschappelijke omgeving, dit in het belang van de recreant;
  • de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
  • het openbare karakter van het recreatiegebied.

Reacties zijn gesloten.

Stichting De Vierkap
Vlietkade 37
2761 DT Oud Verlaat
(010) 4561651
Bij geen gehoor (010) 2096888

Categorieën
Archief

Beheer
Hans de Vroedt
Mob: 0653 139211
(hans@oudverlaat.nl)

Nieuwsbrief

Kalender
  • 5 mei 2021Oud Papier Container
  • 9 juni 2021Oud Papier Container
  • 14 juli 2021Oud Papier Container
AEC v1.0.4